top of page

Training & Coaching

Op het gebied van QHSE is scholing een belangrijk middel om risico’s op de werkplek te beheersen. Scholing en hiernaast coaching heeft hoge prioriteit binnen de Kronenburggroup. Omdat wet - en regelgeving per land verschillend is, worden er per land gerichte trainingen en coaching georganiseerd. In beginsel neemt de leidinggevende het initiatief voor een opleiding, maar werknemers kunnen zelf ook aangeven dat zij een aanvullende scholing willen. 

 

Het management is eind verantwoordelijk voor het QHSE-proof werken. Wij gaan voor nul ongevallen. Elk ongeval is er een te veel. Omdat incidenten vaak terug te voeren zijn op het onveilig handelen of een onveilige situatie besteden wij veel aandacht aan het gedrag van werknemers ten opzichte van het nemen van risico’s. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de QHSE values kennen en op de hoogte zijn van het QHSE-beleid. 

bottom of page