top of page

HSE principles

We doen het veilig.. of we doen het niet.

Voordat wij aan een klus beginnen, zorgen wij dat we op de hoogte zijn van alle mogelijke risico’s op het gebied van gezond, veilig en milieu verantwoord werken. Vooraf moet na worden gegaan onder welke omstandigheden het werk uitgevoerd zal moeten worden. Er zal moeten worden vastgesteld of bij het uitvoeren van onze taken veiligheid en gezondheid zowel van ons als van anderen niet in gevaar worden gebracht. Als wij het niet vertrouwen zullen we stoppen. 

 

We nemen verantwoordelijkheid… we melden gevaarlijke situaties.

Wie gevaarlijke situaties in het werk (vroeg) herkent, kan ongevallen voorkomen. Simpel door risico’s weg te nemen. Wij zullen gevaarlijk gedrag en/of gevaarlijke situaties onmiddellijk melden en corrigeren. Voorkomen is beter dan genezen.

 

We nemen maatregelen.. we gebruiken beschermingsmiddelen.

Op de werkplek is het belangrijk dat er goede instructies worden ontvangen over de toe te passen maatregelen en deze opvolgt. Stap twee is de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Er moet voor worden gezorgd dat iedereen weet hoe de PBM’s moeten worden gebruikt en onderhouden. Zeker de eerste keer. De gebruiksaanwijzingen en/of gebruiksinstructies moeten goed worden opgevolgd. 

 

We staan voor orde en netheid.. we ruimen onze werkplek op.

Orde en netheid zijn bij Kronenburggroup voorwaarden voor gezond, veilig en milieu verantwoord werken. Rondslingerend materiaal is de oorzaak van heel wat incidenten. Dit gevaar neemt natuurlijk toe als er meerdere mensen tegelijkertijd aan het werk zijn. Werknemers van de Kronenburggroup spreken elkaar dan ook aan op orde en netheid. Dat werkt prettiger en veiliger.

 

We zijn pro - actief.. we weten wat van ons verwacht wordt.

Blijven nadeken en vooral blijven handelen als er iets mis is. De Kronenburggroup blijft gemotiveerd hun werk QHSE - proof verrichten en actief deelnemen aan QHSE - verbeter processen. Wij zijn pro - actief.

 

We respecteren onze omgeving…. we dragen zorg voor het milieu.

Veilig werken is een aandachtspunt voor de directe omgeving en omwonenden. Weet waarmee er wordt gewerkt. Een beter milieu begint bij de Kronenburggroup.

 

We zijn integer…. we komen onze afspraken na.

Bij de Kronenburggroup vinden wij het belangrijk dat wij staan voor wat we zeggen en vooral ook doen wat we zeggen. Integriteit helpt ons bij het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van kwaliteit, gezond, veilig en milieu verantwoord werken. Natuurlijk houden we ons aan de wet, normen en procedures. 

 

We nemen de leiding… we geven het goede voorbeeld.

Goed voorbeeld doet goed volgen, zo luidt het gezegde. Als wij een gevaarlijke situatie constateren, nemen wij de leiding. Wij zullen het goede voorbeeld geven en maatregelen treffen. Ongevallen willen wij ten koste wat het kost vermijden. Elk incident is er een te veel. 

bottom of page