top of page

Maildisclaimer

Deze informatie in dit e-mail bericht (inclusief alle informatie en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

 

Dit e-mail bericht kan informatie bevatten van vertrouwelijk- of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan.

 

Indien u dit bericht ten onrechte ontvang verzoekt de Kronenburggroup u vriendelijk om de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.

 

Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat het gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De Kronenburggroup is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht.

 

De Kronenburggroup staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van onderhavig e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

In geval van misbruik graag ons contacteren via: info@kronenburggroup.nl

 

Kronenburggroup
Vertegenwoordigd door haar directeur J.H. Kronenburg
Kamer van Koophandel te Utrecht 30067077 
BTW NL006418429B01

 

Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken. Daarom hebben wij er voor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren en u te vragen indien dit niet strikt noodzakelijk is hier geen afdrukken van te maken.

bottom of page