top of page

Kronenburg wordt al tientallen jaren bestuurd op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze manier van bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit binnen ons bedrijf en voor onze omgeving. De laatste jaren is het bedenken van milieu bewuste oplossingen een belangrijke plek gaan innemen binnen ons bedrijf.

 

Deze aspecten worden ook verwoord in onze missie:

Kronenburg is een innovatief bedrijf die specialistische en integrale oplossingen levert en streeft naar duurzaam ondernemen. We willen de beste partner zijn voor onze medewerkers en klanten. Ons bedrijf streeft naar ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van onze diensten. Daarbij is alles terug te voeren op goed leidinggeven: vertrouwen in de medewerker zorgt voor vertrouwen van de medewerker. 

 


Kronenburg doet mee aan het project Duurzame Inzetbaarheid waarin Europees geld zit. Vanuit dit project is er steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds.
 

bottom of page